החג של כל היהודים - יום כפור

מה מושך כל כך את כל היהודים אל אותו יום נורא ונכבד: "יום הכיפורים", מה גורם להם להתאחד בבית הכנסת באווירה רצינית ואחראית, דווקא בחג שהוא כל כך לא "חגיגי" ?
הגדל

מה מושך כל כך את כל היהודים אל אותו יום נורא ונכבד: "יום הכיפורים", מה גורם להם להתאחד בבית הכנסת באווירה רצינית ואחראית, דווקא בחג שהוא כל כך לא "חגיגי" ? אין סעודות, אין סוכה, אין מצה ואין סופגניה, ובכל זאת מצוי יום הכיפורים כחג שסביבו קונצנזוס רחב ביותר, שביתה כללית ממלאכה והתכנסות המונית בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.

אין זה אלא שיום זה טומן בחובו משמעויות חינוכיות עכשוויות המתאימות לכל דור ודור ולכל אדם באשר הוא, וכאשר מתחבר הדבר עם היות אותו אדם יהודי הרי שנוצר כאן הצירוף המעניין והמרתק של "יום הכיפורים".

ואכן, התפיסה התורנית אודות יום הכיפורים מבהירה די והותר על מה ולמה זכה יום זה בבכורה. "חג הפסח" הוא מועד החירות של עם ישראל ויום היותו לעם, בבחירה של הקב"ה.

"חג השבועות" העניק הצדקה לקיום העם הזה כעם, על ידי נתינת התורה והפיכתה לסוד קיומו.

אולם, הנה כבר לאחר שני חגים אלו, מגיע יום הכיפורים הראשון בהיסטוריה, ומביא בכנפיו בשורה של "סליחה". הווי אומר, שכבר מיד לאחר בחירת העם וקיומו ונתינת ההצדקה לקיומו, נזקק העם לסליחה, עקב בגידה ופגיעה בתפקיד ובייעוד.

וכאן, ניצב יום הכיפורים כחג החגים והמוביל שבניהם. כאן בא ואומר בורא העולם כי הוא מוכן בתנאים מסוימים למחוק את העבר ולהתחיל מההתחלה, הוא מוכן לבוא מיד לאחר יום הכיפורים ולהציב מחדש כביכול את בחירת העם ואת הענקת ההצדקה – התורה, לנסיון נוסף שיבחן את מידת עמידותו של העם במטלות. הבה נראה זאת בלשונו של רש"ר הירש :

"בחמשה עשר בניסן זכה ישראל בקירבת ה', עם יסוד קיומו הלאומי. משום כך, כל אימת שחוזר יום ט"ו ניסן, ישמח ישראל בהמשך קירבת ה'... ביום מתן תורה שלח ה' את דברו אל כל נשמה בישראל במישרין ... ניתן לישראל הייעוד של קיומו הלאומי ונמסר לו תפקיד חייו בעבודת ה'. משום כך כל אימת שחוזר יום מתן תורה ישמח ישראל בדבר, שעודנו ברשותו, שכן רק דבר ה' הוא הערב לקשר שבין ישראל לה'... אולם עוד בטרם הגיע העשרה בתשרי - הראשון בתולדות הקיום היהודי - כבר קיפח ישראל את שתי המתנות האלה והוא קיפח אותן מחמת חטאו ההיסטורי הגדול ביותר, ומשמעל בתפקיד היהודי כבר נגזרה כלייה על הקיום היהודי. ועתה, נתווספה עוד אמת לאמיתות החיים היהודיים שההיסטוריה מעידה עליהן. העשרה בתשרי הוסיף את העדות ההיסטורית על הגדולה שבכל האמיתות, כי לא רק פעם אחת בלבד יעניק ה' את הקיום וימסור את התפקיד לקיום, אלא הוא מוכן בכל עת להעניק קיום מחדש, אפילו אבדה זכותו מחמת המעילה בתפקיד עם חידוש הברית הישנה שהופרה הוא מוכן "לקבור" את העבר ולפתוח עתיד חדש. "פסח" הוא המועד של נס הבריאה הלאומית, "שבועות" הביא את העובדה שהיא תנאי לקיום היהודי. ואילו "יום הכיפורים", הוא המועד של נס כל הניסים, נס המחייה של תוצאות העבר, נס חידוש הקיום שכבר נגזרה עליו כלייה. יום הכיפורים הוא מועד הכפרה, מועד התחייה הרוחנית המוסרית והחברתית, בחסד ה' הכל יכול ... ולפיכך לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים..."

לא פלא להבין כי כל אדם שואף בכל ליבו להתקשר לעוצמתו של יום הכיפורים. כי אכן זה הוא היום שאומר ומודיע קבל עם ועולם, כי לא דחה ה' איש מישראל לעולמים, ומוכן הוא לקבל כל מי ששייך לאותו מעמד היסטורי בהר סיני, אשר קבע כי יהודי בן לעם הנבחר הוא. לא פלא שרבים מתחברים ליום זה ושואפים ליטול בו חלק, בהיות יום זה, ההצדקה היחידה להיקראם בשם "יהודי", וההזדמנות היחידה הניתנת להם להיות שותפים לעם זה.

אך בנקודה אחת קטנה שוגים אותם אנשים. כי אין הקב"ה כולל במחילתו ובסליחתו את האומרים "אחטא ואשוב". פעולתו של יום הכיפורים חלה רק כאשר מכיר האדם ויודע את רוע מעלליו ומקיים את תנאי התשובה שהם "חרטה עזיבת החטא וקבלה לעתיד" רק בדרך זו יוכל האדם להיות שותף ל"חגיגה" הגדולה של "יום הכיפורים".

אולם גם מעבר לכך, ישנה משמעות חינוכית ליום הכיפורים בהקשר זה. אנו שואפים תדיר בחיי היומיום למושג הסליחה, אנו זקוקים למושג זה בחיינו - ויודעים אנו היטב כי ללא סליחה וללא כפרה לא נוכל להתקיים בין אדם לחבירו, ואיש את רעהו חיים בלעו. כאשר יש חג שהוא כולו סמל לסליחה ולמחילה, אנו רוצים להיות קרובים וקשורים לחג זה, ישנה הזדהות בלתי רגילה של כל אדם עם מושגי החג, ועם החינוך שהוא מקנה לנו בענייני הסליחה.

עלינו לנצל אפוא גם מבחינה חינוכית את המועד המופלא "יום הכיפורים", להעניק לתלמידינו ולילדינו חינוך למשמעות ה"סליחה" ה"הבלגה" ה"כפרה" וה"התחלה מחדש", בכל תחומי החיים, הן במה שנוגע לאדם כלפי עצמו, והן במה שנוגע ליחסי האדם כלפי זולתו. עלינו להבהיר להם כי רק בדרך זו יהיה קיום לעולם, כפי שלמדנו מדרכי הבורא אשר תיכן והכין יום זה מתוך הכרה כי בלעדי יום זה לא יוציא העם את שנתו הראשונה בשלום.


גמר חתימה טובה

שאל את הרב
דלג על שאל את הרב

שאל את הרב

 

 

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

*
רשימת תפוצה


 

מאמרים חדשים
דלג על מאמרים חדשים

מאמרים חדשים

     

 

הצחוק יפה לבריאות

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

 


    

 הוראות יצרן 

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!


   

 

מחפשים סגולות? 

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!


    מבחן בגרות

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום


   

חשיבות עניית אמן

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

עבור לתוכן העמוד