תנאי בדבר שבממון

הגדל

ישנה מצוה מהתורה לשלם לפועל ביום סיום עבודתו, ולא לדחות אותו אחר כך.

יוני שכר פועלים, וסיכם איתם שאת התשלום לא יקבלו בזמן, אלא שבוע אחר כך.

כאשר סיימו הפועלים את עבודתם ועמדו ללכת לביתם, נזכר לפתע יוני: הרי יש מצוה לשלם לפועלים ביום סיום העבודה!
מה אעשה עכשיו?

האם מה שסיכם יוני עם הפועלים, פוטר אותו ממצוות התשלום ביום סיומה של העבודה?

 

 

 

מתני'- משנה:

אדם האומר בצוואתו, איש פלוני אף על פי שהוא בני הבכור לא יטול פי שנים בירושה, בניגוד לדין התורה שבכור נוטל פי שנים יותר מהאחים האחרים.

או שאמר איש פלוני אף על פי שהוא בני, לא יירש עם אחיו כלל,
לא אמר כלום- אין לדבריו תוקף, מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה- ואי אפשר לעקור את דיני התורה.

 

גמ'- גמרא:

שואלת הגמרא: לימא- האם ניתן לומר, שמתניתין- שמשנתנו דלא כר' יהודה- אינה כשיטת רבי יהודה. דאי- מפני שאם היא כרבי יהודה, האמר- הרי אמר רבי יהודה, שמי שהציב תנאי בדבר של ממון, תנאו קיים!

וזאת מנין? דתניא- שהרי למדנו בברייתא: האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלי- שאין את יכולה לדרוש ממני שאר- מזון, כסות- בגדים, ועונה- קשר אישי, - הרי זו מקודשת ותנאו בטל, דברי רבי מאיר, מפני שהתנה על דיני התורה; רבי יהודה אומר, בדבר של ממון תנאו קיים.

מתרצת הגמרא: אפילו תימא- תאמר שהמשנה גם כדעת רבי יהודה, אך יש לחלק בין המקרים:

התם- שם כאשר אדם מתנה עם אשה שלא יהיו לה דרישות מנישואיהם, ידעה האשה על התנאי, וקא מחלה- ומוחלת היא על המגיע לה, בכדי להנשא. אבל הכא- כאן בצוואה, לא קא מחיל- אין היורש מוחל על המגיע לו, שכן איננו יודע על הצוואה המנשלת אותו מחלקו בירושה, ואף אם היה יודע, אין רצונו למחול.

 

התשלום לפועלים הינו 'דבר שבממון', ולדעת רבי יהודה, אם שני הצדדים מסכימים להציב תנאי בדבר שבממון, התנאי יתקיים אפילו כאשר הוא מבטל את דין התורה.

כיון שהלכה כרבי יהודה, יכול היה יוני להתנות עם פועליו שתשלום שכרם יתאחר, והתנאי יהיה קיים ואין איסור בדבר.

 

  • לימא- לומר.
  • האמר- הרי אמר.
  • תימא- תאמר.
  • התם- שם.
  • מחיל- מוחל.
 
שאל את הרב
דלג על שאל את הרב

שאל את הרב

 

 

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

*
רשימת תפוצה


 

מאמרים חדשים
דלג על מאמרים חדשים

מאמרים חדשים

     

 

הצחוק יפה לבריאות

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

 


    

 הוראות יצרן 

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!


   

 

מחפשים סגולות? 

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!


    מבחן בגרות

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום


   

חשיבות עניית אמן

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

עבור לתוכן העמוד