פרשת ראה

 

מגוון רבנים בהרצאות וידאו מרתקות על פרשת השבוע.
הרב יעקב חיים סופר | הרב יוסף בן פורת | הרב זמיר כהן | הרב אורי זהר | הרב ברוך רוזנבלום | הרב יהודה יוספיקרא עוד
מבנה חברתי שבו זקוקים בני אנוש איש לרעהו, נוצר כדי להעניק לנו את ההזדמנות הגדולה לעצב אישיות פתוחה כלפי הזולת, מלאת רחמים ומאירת פנים.
קרא עוד
אהבת הממון מדחיקה לפינה רחוקה בתודעה וברגש את צרכי הזולת, החברה והמדינה.
קרא עוד
האחדות, האחוה, האהבה בין איש לרעהו, הם הנדבכים שבעזרתם הולכת ומתקרבת הגאולה השלימה שאנו מצפים לבואה.
קרא עוד
הצדקה והחסד הם מהתחומים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא.
קרא עוד
בכל מקום שאליו מגיע היצר הרע, מסוגל האדם להיכשל, גם בניגוד לכל היגיון ולכל טבע אנושי.
קרא עוד
סימן ההיכר הבולט ביותר של האדם הוא היותו בעל בחירה חופשית. זאת, בניגוד לכל יתר ברואי תבל, שכל מהלכיהם מוכתבים על פי חוקים קבועים.
קרא עוד
מטרת הסוכה לבלום את תחושת ההתנשאות הגורמת לפירוד בין הבריות.
קרא עוד
הלל, בתקנת הפרוזבול, איפשר לכל אדם מישראל למסור את חובותיו לבית דין כדי שלא יחולו עליהם דיני השמיטה.
קרא עוד
כהמון בית ישראל הצטרפתי גם אני לחברת הנופשים בע"מ... שהיתי בחיפה למרגלות הר הכרמל, שם פגשתי נופשים רבים שבאו להחליף את כוחם דוקא בעיר זו ה'אדומה' שזכתה לאחרונה לקלוט בתוכה משפחות ברוכות ומבורכות...קרא עוד
עבור לתוכן העמוד