מבי מדרשא - מאת: הבחור ידידיה דבקרוב, בית שמש

13/06/2010


מאת: הבחור ידידיה דבקרוב, בית שמש

בבא מציעא - דף לד

בגמ' דף לד ע"א וע"ב 'פשיטא אמר איני משלם וחזר ואמר הריני משלם, הא אמר הריני משלם. אלא אמר הריני משלם וחזר ואמר איני משלם מאי, מי אמרינן מהדר קא הדר ביה או דילמא במילתיה קאי ודחויי הוא דקא מדחי ליה".

וכתבו בתוס' בד"ה 'חזר ואמר איני משלם' מכאן מוכיח ר"ת שאם אמר לחבירו השבע וטול, קודם שנשבע יכול לחזור בו ולומר שנשבע ולא אשלם עכ"ד התוס'.

ולכאו' יש להקשות למה היה להם לתוס' להוכיח את דינו מהמקרה השני של הגמ' ולכאו' הרי היו יכולים להוכיח את הדין מהמקרה הראשון של הגמ' שפשיטא שיכול לחזור בו.

ואולי יש לתרץ שהמקרה הראשון בגמ' מדובר שבמשפט השני שאמר לו התחייב ולכן הדין פשוט שחזרתו מחייבת, אבל בדין של תוס' מדובר באופן שבמשפט השני הוא רוצה לפטור עצמו ע"י שבועה, וא"כ אולי באופן כזה אין המשפט מחייבו ולכך הביאו התוס' ראייה לדין מהמקרה השני.

 

שאל את הרב
דלג על שאל את הרב

שאל את הרב

 

 

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

*
רשימת תפוצה


 

מאמרים חדשים
דלג על מאמרים חדשים

מאמרים חדשים

     

 

הצחוק יפה לבריאות

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

 


    

 הוראות יצרן 

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!


   

 

מחפשים סגולות? 

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!


    מבחן בגרות

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום


   

חשיבות עניית אמן

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

עבור לתוכן העמוד