תשובות לשאלות נפוצות - יום כפור

הלכות יום כיפור

יום כיפור


 

 

 

 

 

ראש השנה

אלול - חודש הרחמים והסליחות

הלכות חודש אלול

מועדון חברים
 

תשובות לשאלות נפוצות בענייני יום כיפור

במדור זה הרב ש. גנס עונה לשאלות נפוצות
בענייני צום יום הכיפורים ועשרת ימי תשובה

יש לך שאלה נוספת? מעונין להתייעץ עם הרב?  לחץ כאן >>>

ש. מה הזמנים של יום כיפור?
לראש העמוד 
ש. מהו המקור ליום הכיפורים?
ת. הקדוש ברוך הוא בעצמו כתב בתורה הקדושה בחומש ויקרא בפרשת אחרי מות פרק ט"ז פסוק כ"ט ל' ל"א כך: "והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ד' תטהרו. שבת שבתון היא לכם ועיניתם את נפשותיכם חקת עולם. ...והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה". 
וכן הוא מוזכר בעוד כמה מקומות בתורה.
חכמינו בתורה שבעל פה קבעו על זה מסכת שלימה והיא מסכת יומא, לרמז על הלשון יום א' המיוחד ביותר בכל השנה שנועד לכל באי עולם לשוב בתשובה. והגמרא הקדישה על יום הכיפורים פרק שלם בירור כל הדינים של יום הכיפורים.
לראש העמוד 
ש. אני אישה בהריון, האם עלי לצום את צום כיפור?
ת. כל איש וכל אשה אפילו מעוברת אפילו מניקה צריכה לצום ביום כיפור שהוא צום מהתורה.
מחובתך לדאוג לשתיה מרובה קודם הצום, ולהיות במקום ממוזג בצום לנוח כדת ולקיים את הצום כמו שצריך.
במצב של סכנה או חשש של סכנה הדבר שונה.
ולכן אם הכל תקין צריך לצום, אולם אם זה גורם לצירים מוקדמים או לחששות אחרות יש להתייעץ עם רופא מומחה ואחראי בין לגבי הרפואה בין לגבי ההלכה.
 
לראש העמוד 
ש. האם אישה בווסת צמה ביום כיפור?
ת. כן, גם אישה במצב כזה צריכה לצום.
לראש העמוד 
ש. האם בכיפור מותר להשתמש במכשיר התמי4 או במיחם שבת להכנת אוכל עבור תינוקת?
ת. קדושת יום הכפורים היא כמו קדושת שבת ואסור לחללו. 
השנה יום הכפורים חל בשבת, והקדושה כפולה, גם קדושת יום הכפורים וגם קדושת שבת. 
יש להשתמש רק במיחם שבת שהוא באישור המכון הטכנולוגי לבעיות בהלכה שמאשר שאין בזה בעיה של חילול שבת.
לראש העמוד 
ש. מהם פרטי המנהג לעלות לבית קברות בערב יום כיפור?
ת. יש מקומות שנוהגין ללכת לבית הקברות בכדי להתפלל, דבר זה הוא מנהג המופיע להלכה בשולחן ערוך סימן תר"ה ברמ"א. 
וכמובן לא מתפללים אל המתים, אלא להקב"ה אלא שזה מעורר רחמים מקום כמו בית הקברות. 
ישנם רבים שנוקטים שנשים לא תלכנה לבית הקברות אם לא במקום צורך גדול, בפרט אם האשה אינה טהורה שבודאי לא תלך.
לראש העמוד 
ש. האם לאישה בווסת (במחזור) מותר להיכנס לבית הכנסת?

ת. יש בזה מנהגים שונים. אולם נהגו להקל בזה - שאישה כן תיכנס לבית הכנסת, אלא שבזמן שמגביהים את הספר תורה שלא תסתכל בספר תורה.

לראש העמוד 
ש. עלי לקחת תרופה, אנטיביוטיקה במשך שבוע רצוף, מה אעשה בכיפור?

ת. מבירור שעשיתי אצל מומחים אפשר לקחת פעם אחת ממש סמוך ליום כיפור ולדלג ביום כיפור ולקחת פעמיים במוצאי יום כיפור ולא יקרה כל נזק.
באופן כללי אם אתה חייב לקחת את התרופה ולא יכול לקחת מיד לפני יום כיפור ומיד אחרי יום כיפור  - כמובן שאם אפשר לקחת את התרופה בלי מים יש לעשות כך. 
אם אין ברירה, יש לשים קצת מים מרים עם מי מלח או לבשל מים בקליפה של רימון ולשתות את התרופה.

להלן רשימת מספרי טלפונים שאפשר להתקשר היום: מקומות שיושבים רופאים ביחד עם רבנים ועונים:
*שארית ישראל -  ע"י רופאים מומחים ויר"ש, בהשתתפות חברי הבד"ץ ומורי הוראה.  בטל' 03-6773330
*מכבי שרותי בריאות – הקו יופעל מהמרכז הרפואי החדש רשב"י באשדוד. בטלפון רב קווי 08-8688134
*בד"ץ דרכי תורה בראשות רבי אשר וייס שליט"א, יפעיל מוקד טלפוני רב קווי  טל' . 02-6337837
*רבני בד"צ אגודת ישראל  בטל' 02-5384999- 02-5385080
*קופ"ח מאוחדת תפעיל מוקד טלפוני . ירושלים- 02-5715727 ביתר- 02-5488700 בני ברק- 03-6781032 חיפה- 077-2401970 בית שמש - 02-9990960
*קופ"ח מכבי תפעיל מוקד טלפוני 08-8688134
*קופ"ח לאומית תפעיל מוקד טלפוני 1599-50-11-11 שלוחה  מספר 2
* קו ההלכה - המוקד הטלפוני שע"י בתי ההוראה של חניכי הישיבות בראשות הגאב"ד הגר"מ גרוס . בימים אלו ניתן יהיה להתקשר במרבית שעות היממה למס' 073-7246000

לראש העמוד 
ש. האם מותר ביום כיפור לקרוא ספרים?
ת. ראוי לעסוק בתפילות ווידויים ולקיים את התענית כמו שצריך. 
מלבד זאם אם יש זמן, יש לנוח כדי לעבור את הצום כמו שצריך, ואם יש עוד זמן לעיין בספרים העוסקים בעניני יום הכפורים או דביקות בצדיקים והשתנות המעשים לטובה.
לראש העמוד 
ש. איזו מגילה קוראים ביום כיפור?

ת. קוראים במנחה בספר יונה בו נאמרת נבואת יונה לאנשי נינוה שיחזרו בתשובה ואם לא נינוה נהפכת.
וכן וזה העיקר שאי אפשר לברוח מהשם כמו יונה שחשב לברוח מהשם וברח מהשם ונטבע בים ונבלע בדג והיה במעיו כמה ימים, ובסוף נתקיים רצון השם. ואותו דבר כל אדם בא לעולם הזה על מנת לתקן, ואם הוא חושב שהוא יכול לברוח ולא לתקן, לא יעזור לו שום דבר, הוא יבוא עוד פעם ועוד פעמיים לעולם הזה עד שהוא יתקן הכל.

לראש העמוד 
Next Page 
דרונט בניית אתרים