תשובות לשאלות נפוצות בענייני יום כיפור

במדור זה הרב ש. גנס עונה לשאלות נפוצות
בענייני צום יום הכיפורים ועשרת ימי תשובה

יש לך שאלה נוספת? מעונין להתייעץ עם הרב?  לחץ כאן >>>

איזו מגילה קוראים ביום כיפור?

תשובה:

 

קוראים במנחה בספר יונה בו נאמרת נבואת יונה לאנשי נינוה שיחזרו בתשובה ואם לא נינוה נהפכת. וכן וזה העיקר שאי אפשר לברוח מהשם כמו יונה שחשב לברוח מהשם וברח מהשם ונטבע בים ונבלע בדג והיה במעיו כמה ימים, ובסוף נתקיים רצון השם. ואותו דבר כל אדם בא לעולם הזה על מנת לתקן, ואם הוא חושב שהוא יכול לברוח ולא לתקן, לא יעזור לו שום דבר, הוא יבוא עוד פעם ועוד פעמיים לעולם הזה עד שהוא יתקן הכל.

לראש העמוד לראש העמוד

אני אישה בהריון, האם עלי לצום את צום כיפור?

תשובה:

 

כל איש וכל אשה אפילו מעוברת אפילו מניקה צריכה לצום ביום כיפור שהוא צום מהתורה. מחובתך לדאוג לשתיה מרובה קודם הצום, ולהיות במקום ממוזג בצום לנוח כדת ולקיים את הצום כמו שצריך. במצב של סכנה או חשש של סכנה הדבר שונה. ולכן אם הכל תקין צריך לצום, אולם אם זה גורם לצירים מוקדמים או לחששות אחרות יש להתייעץ עם רופא מומחה ואחראי בין לגבי הרפואה בין לגבי ההלכה.

לראש העמוד לראש העמוד

אני נמצאת בחו"ל באי ללא בית חב"ד ביום כיפור, הייתי שמחה לדעת אם יש בעיה לעשות את החג לבד בלי בית כנסת ולהתפלל לבד?

 

אדם שנמצא בכל מקום בעולם יש עליו חויבים גמורים לשמירת העינויים שציוותה התורה ביום כיפור. וכן להתפלל ולבקש מהקב''ה שיסלח וימחל על החטאים.

כמובן שהתפילה בציבור יש לה השפעה גדולה יותר והיא מתקבלת בקלות יותר אך אין זה מעכב את עצם הדין של יום כיפור.

לראש העמוד לראש העמוד

בתי ילדה והתינוק אוכל הנקה בלבד. השאלה לגבי צום יום הכיפורים, האם היא חייבת בצום?

אין סיבה שאשה מניקה לא תוכל לצום כרגיל ביום כיפור, אם היא תתארגן לכך באופן ראוי, ולכן עליה להקפיד כמה ימים לפני יום כיפור להרבות בשתיה ולהמנע מאכילת דברים מלוחים, וכן במהלך הצום להרבות בשכיבה.
אמנם עליה לדאוג שיהיה לתינוק גם חלב שאוב מלפני יום כיפור כדי שיהיה לו מה לאכול, ואם אינו יכול לאכול חלב שאוב או תחליפי חלב אחרים, אזי אם היא תתענה לגמרי לא יהיה לו מספיק חלב, ועליה לשתות פחות משיעור (35 מ"ל) כל 9 דקות.

לראש העמוד לראש העמוד

האם אישה בווסת צמה ביום כיפור?

תשובה:

 

כן, גם אישה במצב כזה צריכה לצום.

לראש העמוד לראש העמוד

האם בכיפור מותר להשתמש במכשיר התמי4 או במיחם שבת להכנת אוכל עבור תינוקת?

תשובה:

 

קדושת יום הכפורים היא כמו קדושת שבת ואסור לחללו. 
השנה יום הכפורים חל בשבת, והקדושה כפולה, גם קדושת יום הכפורים וגם קדושת שבת. 
יש להשתמש רק במיחם שבת שהוא באישור המכון הטכנולוגי לבעיות בהלכה שמאשר שאין בזה בעיה של חילול שבת.

לראש העמוד לראש העמוד

האם יום הכיפורים דוחה את השבת או לא?

תשובה:

 

כשיום כיפור חל ביום השבת: השבת עצמה קדושה בקדושת יום כיפור ואין עושים קידוש גם מי שחולה שצריך לאכול, לא אוכלים ולא שותים, כי הדין של יום כיפור הוא שהוא קדוש עד כדי שהוא מקדש גם את השבת.

לראש העמוד לראש העמוד

האם יש שם מיוחד לסעודה שלאחר צום יום הכיפורים? ומה מיוחד בסעודה זו?

תשובה:

 

לא ידוע לי על שם מיוחד של הסעודה הזאת, אולם מהות הסעודה היא 'לך אכול בשמחה לחמך כי רצה האלקים את מעשיך' סעודת שמחה והודאה להשם על שמחל לנו את העבירות ומקרב אותנו אליו, ואנחנו זכים וטהורים.

לראש העמוד לראש העמוד

האם לאישה בווסת (במחזור) מותר להיכנס לבית הכנסת?

תשובה:

 

יש בזה מנהגים שונים. אולם נהגו להקל בזה - שאישה כן תיכנס לבית הכנסת, אלא שבזמן שמגביהים את הספר תורה שלא תסתכל בספר תורה.

 

 

לראש העמוד לראש העמוד

האם מותר ביום כיפור לקרוא ספרים?

תשובה:

 

ראוי לעסוק בתפילות ווידויים ולקיים את התענית כמו שצריך. 
מלבד זאם אם יש זמן, יש לנוח כדי לעבור את הצום כמו שצריך, ואם יש עוד זמן לעיין בספרים העוסקים בעניני יום הכפורים או דביקות בצדיקים והשתנות המעשים לטובה.

לראש העמוד לראש העמוד

האם מותר לבקש בקשות אישיות ביום כיפור שחל על שבת? אם כן - איפה בתפילה?

תשובה:

 

אפשר לבקש, כן הקילו רבותינו הפוסקים כיון שזהו פיקוח נפש וזה המקום והזמן. ניתן לבקש בתפילץ שמו"ע אחרי אלוקי נצור - לפני "יהיו לרצון". וכן בתפילות שבין כה אומרים כמו שבענו מטובך או ותן חלקנו בתורתך אפשר לכוון את כל הבקשות בין בגשמיות בין ברוחניות.

לראש העמוד לראש העמוד

האם מותר להתחתן בעשרת ימי תשובה?

תשובה:

 

מותר להתחתן בעשרת ימי תשובה.

יש שנקטו שזה מוסיף זכויות שהרי מתעסק במצות פרו ורבו ועוד מצוות.

אולם רבים לא נהגו כן, משום שבימים אלו הם ימי יראה ופחד שבימים אלו נגזר עם האדם ולא מתאימים לניהוגי שמחה.

לראש העמוד לראש העמוד

האם מותר לילדים לנסוע בקורקינט ובסקטים/רולר בליידס ביום הכיפורים?

תשובה:

 

אם אין בזה חשמל או בטריה או אורות מותר ויש שמחמירים, אבל העיקר להלכה שמותר ובודאי שבבית מותר, כי גם מי שמחמיר זה בחוץ ולא בבית פנימה.

לראש העמוד לראש העמוד

השנה יחול יום כיפור בשבת איך מדליקים את נרות השבת ויום הכיפור?

תשובה:

 

כמו בכל שבת. ומברכים "ברוך... אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת ושל יום הכיפורים", ואח"כ ברכת שהחיינו.

לראש העמוד לראש העמוד

מה הזמנים של יום כיפור?

תשובה:

 

להלן זמני כניסת ויציאת צום יום הכיפורים - לחץ כאן >>>

לראש העמוד לראש העמוד

מהו המקור ליום הכיפורים?

תשובה:

 

הקדוש ברוך הוא בעצמו כתב בתורה הקדושה בחומש ויקרא בפרשת אחרי מות פרק ט"ז פסוק כ"ט ל' ל"א כך: "והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ד' תטהרו. שבת שבתון היא לכם ועיניתם את נפשותיכם חקת עולם. ...והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה". וכן הוא מוזכר בעוד כמה מקומות בתורה. חכמינו בתורה שבעל פה קבעו על זה מסכת שלימה והיא מסכת יומא, לרמז על הלשון יום א' המיוחד ביותר בכל השנה שנועד לכל באי עולם לשוב בתשובה. והגמרא הקדישה על יום הכיפורים פרק שלם בירור כל הדינים של יום הכיפורים.

לראש העמוד לראש העמוד

מהם פרטי המנהג לעלות לבית קברות בערב יום כיפור?

תשובה:

 

יש מקומות שנוהגין ללכת לבית הקברות בכדי להתפלל, דבר זה הוא מנהג המופיע להלכה בשולחן ערוך סימן תר"ה ברמ"א. וכמובן לא מתפללים אל המתים, אלא להקב"ה אלא שזה מעורר רחמים מקום כמו בית הקברות. ישנם רבים שנוקטים שנשים לא תלכנה לבית הקברות אם לא במקום צורך גדול, בפרט אם האשה אינה טהורה שבודאי לא תלך.

לראש העמוד לראש העמוד

עלי לקחת תרופה, אנטיביוטיקה במשך שבוע רצוף, מה אעשה בכיפור?

תשובה:

 

מבירור שעשיתי אצל מומחים אפשר לקחת פעם אחת ממש סמוך ליום כיפור ולדלג ביום כיפור ולקחת פעמיים במוצאי יום כיפור ולא יקרה כל נזק.

באופן כללי אם אתה חייב לקחת את התרופה ולא יכול לקחת מיד לפני יום כיפור ומיד אחרי יום כיפור - כמובן שאם אפשר לקחת את התרופה בלי מים יש לעשות כך.

אם אין ברירה, יש לשים קצת מים מרים עם מי מלח או לבשל מים בקליפה של רימון ולשתות את התרופה.

 

להלן רשימת מספרי טלפונים שאפשר להתקשר היום: מקומות שיושבים רופאים ביחד עם רבנים ועונים:

*שארית ישראל - ע"י רופאים מומחים ויר"ש, בהשתתפות חברי הבד"ץ ומורי הוראה. בטל' 03-6773330

*מכבי שרותי בריאות – הקו יופעל מהמרכז הרפואי החדש רשב"י באשדוד. בטלפון רב קווי 08-8688134

*בד"ץ דרכי תורה בראשות רבי אשר וייס שליט"א, יפעיל מוקד טלפוני רב קווי טל' . 02-6337837

*רבני בד"צ אגודת ישראל בטל' 02-5384999- 02-5385080

*קופ"ח מאוחדת תפעיל מוקד טלפוני . ירושלים- 02-5715727 ביתר- 02-5488700 בני ברק- 03-6781032 חיפה- 077-2401970 בית שמש - 02-9990960

*קופ"ח מכבי תפעיל מוקד טלפוני 08-8688134

*קופ"ח לאומית תפעיל מוקד טלפוני 1599-50-11-11 שלוחה מספר 2

* קו ההלכה - המוקד הטלפוני שע"י בתי ההוראה של חניכי הישיבות בראשות הגאב"ד הגר"מ גרוס . בימים אלו ניתן יהיה להתקשר במרבית שעות היממה למס' 073-7246000

לראש העמוד לראש העמוד

שיעורי השתיה והעיתים לסירוגין ביום הצום , מדובר בחולה עם אי ספיקת כליות שחייב לשמור על רטיבות מתמדת .ומקומות להשיג אריזות מי שתיה לצום יום כיפור

בהרבה בתי מרקחת מוכרים בימים אלו שקיות איגלו עם מים המכילים פחות משיעור רביעית, אפשר גם לקנות בחנויות המוכרות כלים חד פעמיים כוסיות המכילות פחות מ35 מ"ל, ולשתות מים אלו כל 9 דקות. זה השיעור הבטוח ביותר. אך צריך לברר אצל הרופא כמה ליטר נוזלים צריך בסך הכל לשתות ביממה, ולחלק את זה באופן ששיעור זה יספיק לכל היום, שלא ייגרם מצב של התייבשות ח"ו.
לראש העמוד לראש העמוד
שאל את הרב
דלג על שאל את הרב

שאל את הרב

 

 

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

*
רשימת תפוצה


 

מאמרים חדשים
דלג על מאמרים חדשים

מאמרים חדשים

     

 

הצחוק יפה לבריאות

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

 


    

 הוראות יצרן 

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!


   

 

מחפשים סגולות? 

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!


    מבחן בגרות

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום


   

חשיבות עניית אמן

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

עבור לתוכן העמוד