גמרא עם מורה פרטי

מי יצר את הגמרא? על ידי מי היא נכתבה? ולמה כל כך חשוב ללמוד אותה, הרב דניאל ניו בהסבר קצר וקולע על התלמוד העתיק בעולם
קרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב. משנה ראשונה, בשיעור זה הרב דניאל ניו יתן לכם רקע מרתק על אבידות שנמצאו על ידי שני אנשים יחד וכל אחד טוען שהוא מצא ראשוןקרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב. גמרא מ- 'למה לי' עד 'וצריכא' בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שדנה האם מציאה נהפכת לרכוש המוצא מרגע שראה אותה או רק ממתי שאחז בה בשתי ידיו
קרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ב. גמרא מ- 'וצריכא' עד דף ב: 'ולחזי'. בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שדנה האם יש הבדל בין מציאה על ידי שנים לבין רכישה, כאשר רבים שנים על חפץ אחד המוצע למכירהקרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב: גמרא מ- 'ולחזי' עד דף ב: 'לימא'. בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שמביאה את דעתו של האמורא בן ננס ובודקת האם משנתינו תואמת לדעתו. ומה הדין במקרה שיש ויכוח בין שנים למי מכר המוכר את החפץ המדובר.קרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב: גמרא מ- 'לימא מתניתין דלא כסומכוס' עד דף ג. 'לימא מתניתין' בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שמביאה את דעתו של האמורא סומכוס ובודקת האם משנתינו תואמת לדעתו
קרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ג. גמרא מ- 'לימא מתניתין' עד דף ג. 'תני רבי חייא' בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא המציגה פולמוס שלם כיצד להתמודד כאשר עולה חשש כי אחד מהטוענים רמאי הואקרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ג. מ'תני רבי חייא' עד דף ג: בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את ההבדל בין אדם שמתכחש לתביעה - שהוא נאמן, לבין אדם שמודה במקצת התביעה שאינו נאמן ובכדי לאמת את טענתו צריך להישבע שבועה מהתורהקרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ג: גמרא מ- 'אלא אתיא' עד דף ד. 'אלא דקאמר' בשיעור זה ילמד אתכם הרב דניאל ניו את ההבדל בין עד אחד לשני עדיםקרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ד. 'אלא דקאמר' - עד מתיבי בסוף העמוד. בשיעור זה הרב דניאל ניו מלמד מה יהיה הדין במקרה שאדם מודה באופן חלקי בתביעה, ולא רק שמודה אלא משלם מידית את החוב שבו מודה, האם דינו כמודה במקצת שחייב שבועה או שבמקרה זה פטור משבועה.קרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ד. 'מיתיבי' עד דף ד: 'מתיב מר זוטרא'. בשיעור זה הרב דניאל ניו מלמד אותנו מה הדין בשטר שלא מפורש בו כמה הלווה חייב למלווה, המלווה טוען שהיה כתוב סכום מסוים והלווה מודה בחלק מהסכום,קרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ד: 'מתיב מר זוטרא' - עד דף ה. 'ת"ש'. בשיעור זה הרב דניאל ניו מלמד מה הדין במקרה שאדם נתבע גם על קרקעות וגם על מטלטלין, האם ניתן להשביעו אע"פ שלא נשבעים על קרקע.קרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ה. ת"ש דתני רמי בר חמא - דף ה. ההוא רעיא. בשיעור זה מלמד הרב ניו מה דינם של שומרים שקיבלו רמות אחריות שונות.קרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ה. 'ההוא רעיא' - דף ה: 'ולא לו'. בשיעור זה הרב ניו מלמד אותנו האם רועה שמקבל בהמות לשמור, וחשוד להישבע מכיון שבאו עדים שהוא אכל בהמות שקיבל לשמירה, יכול להישבע, ואם אינו יכול מי נשבע במקומו.קרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ה: 'זה ישבע' - דף ה: 'להו'. בשיעור זה מלמד הרב ניו באיזה סוג שבועה נשביע את האדם שטוען לבעלות על הטלית.קרא עוד
ב"מ פרק שנים אוחזין דף ו. ואלא הא - דף ו. ליתיה בחזרה. בשיעור זה הרב ניו מלמד כמה שבועות משביעין שומר חנם שטוען שנגנב החפץ ממנו.קרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ו. בעי ר' זירא - ו: - אמר ליה רב חנניה. בשיעור מרתק זה הרב ניו מלמד מה הדין במקרה של שנים אוחזין ואחד מהם הוציא בכח את החצי שהשני תפוס, ומה יהיה הדין במקרה שאחד מהם הקדיש את חלקו.

קרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ו: אמר ליה רב חנניה - דף ז. מאי הוי עלה
בשיעור זה הרב ניו מלמד כיצד מעשרים בהמות וכמה פרטים נוספים בהלכות אלו.קרא עוד
בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ז. מאי הוי עלה - דף ז. ת"ר שנים. בשיעור זה הרב ניו מלמד מה ההלכה במקרה שיש ויכוח בין שנים ואחד מהם הקדיש את חלקו, האם חבירו יוכל להשתמש בחלק שלו. ועוד מה החילוק בין שנים אוחזין לשנים אדוקין.קרא עוד
מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ז. ת"ר שנים - דף ז: אמר רבי אלעזר. בשיעור זה מלמד הרב ניו מה הדין במקרה שמלוה ולווה מתווכחים ממי נפל השטר שבידם, וכן מה יהיה הדין במקרה כזה בשטר כתובה שנמצא.
קרא עוד
שאל את הרב
דלג על שאל את הרב

שאל את הרב

 

 

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

*
רשימת תפוצה


 

מאמרים חדשים
דלג על מאמרים חדשים

מאמרים חדשים

     

 

הצחוק יפה לבריאות

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

 


    

 הוראות יצרן 

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!


   

 

מחפשים סגולות? 

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!


    מבחן בגרות

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום


   

חשיבות עניית אמן

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

עבור לתוכן העמוד