העולם הבא נראה לי משהו מאוד רחוק, והניסיון הוא כאן, בעולם הזה.

הגדל


 

   

שאלה:

אומרים שכשיש לך ניסיון ואתה לא מצליח להתגבר על היצר, תחשוב על העולם הבא וכו'. אבל האמת, קשה לי להתגבר רק בעזרת המחשבה על העולם הבא, כי זה נראה לי משהו מאוד מאוד רחוק, והניסיון הוא כאן ועכשיו, בעולם הזה.

 


 

   

תשובה:
זו טעות נפוצה, ידידי. גם כאן בעולם הזה, אתה תרוויח הרבה מאוד כשתתגבר על היצר שלך. קח לדוגמה את מה שאנחנו אומרים בכל יום: "והיה אם שמוע תשמעו בקול ה' אלוקיכם .... ונתתי מטר ארצכם בעיתו", כלומר שאם נשמע בקול השם הוא ייתן לנו פרנסה בשפע. ומהכיוון של העונש כתוב גם "השמרו לכם פן יפתה לבבכם... וחרה אף ה'..."


 

כל מי שלומד תנ"ך, ובמיוחד ספר שופטים, יכול לראות איך בכל פעם שבני ישראל הלכו בדרך השם ושמרו את מצוותיו, הם היו יושבים על אדמתם בשקט ובשלווה. וכשהם חטאו, מיד בא עליהם איזה מלך רשע ושיעבד אותם. וכשחזרו בתשובה, מיד שלח להם השם שופט שהציל אותם. וכשחטאו בפעם השנייה, שוב הגיע איזה מלך אכזר ושיעבד אותם, עד שצעקו אל השם ווהוא הושיע אותם. ככה זה בכל הדורות מאז ועד היום.


 

גם בגמרא יש דוגמאות לזה. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים (שבת ל"ג.), שבעוון נבלות פה צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, ובחורי ישראל מתים רחמנא לצלן, ויתומים ואלמנות צועקים ואינן נענין. וש"כל הממרק עצמו לעבירה חבורות ופצעים יוצאין בו", ושבעוון ביטול תורה בנים מתים חס ושלום. מצד שני, כשאנחנו מצליחים לעמוד בניסיון, אז יש לנו רווח פה בעולם הזה ואנחנו ניצולים מהרבה צרות.

 

כמו שאומרת הגמרא (קידושין מ"א.), "תנינא כל הבא דבר ערווה לידו וניצל הימנו עושין לו נס". וגם (שבת ל"ב.), שאם עושים לאדם נס מנכין לו מזכויותיו. כלומר שאם האדם נמצא במקום מסוכן או ברגע מסוכן, אז בודקים בשמיים את המעשים שלו, ואם יש לו זכות אז הוא ניצול מהסכנה.

תחשוב, כמה פעמים היו לכל אחד מאיתנו ניסים כאלה ואחרים, כמו שעברנו את הכביש ברגל או שנסענו ברכב וכמעט שקרתה חס ושלום תאונה, ובחסדי השם ניצלנו? אתה רואה שהרווח הוא כאן ועכשיו, בעולם הזה.

עבור לתוכן העמוד