לא רוצה לשמוח

הגדל

 

   

שאלה:

הרבה פעמים כשאני נכשל ונהיה עצוב, אני מרגיש שאני רוצה להישאר עצוב ולא לחזור להיות שמח.

 


 

   

תשובה:

מה שאתה מרגיש רצון להיות עצוב, זה רק עצת היצר.
כמו שגילה לנו האר"י הקדוש (שער הגלגולים), ש"כל העצבות בא מן החיצונים" (כוחות הטומאה). ובשער המצוות כתוב, ש"העצבות גורמת מניעת העבודה מקיום המצוות, וביטול עסק התורה וכוונת התפילה, ומבטל מחשבה טובה לעבוד את ה', והוא שער גירוי הסתת היצר הרע". מה שאתה צריך לעשות זה לברוח מהר בכל הכוח שלך מהעצבות, ולנסות לעשות דברים שישמחו אותך, כדי שתשמח כל הזמן.

כמו שאומר המהר"ל מפראג ('דרך חיים' אבות י'), "כי השמחה מדה גדולה, כי כאשר אדם הוא בשמחה - הוא בשלמות, ועל ידי זה הוא מקבל התורה שהיא שלמות האדם".
 

עבור לתוכן העמוד