קבלו פתרון לחרדות וללידה קלה

8 הסגולות המיוחדות שבמצוות הפרשת חלה: חרדות, דיכאון, בעיות בפרנסה, שלום בית, לידה קלה ועוד ועוד.

8 הסגולות המיוחדות שבמצוות הפרשת חלה: חרדות, דיכאון, בעיות בפרנסה, שלום בית, לידה קלה ועוד ועוד.

מאת: אוהד אטינגר

מצות הפרשת חלה  היא מצוה גדולה וחשובה מאוד, שחייבים בה גם גברים וגם נשים, ובכל זאת היא נחשבת למצוה שמיועדת בעיקר לנשים.

בשורות הבאות נביא מספר סגולות חשובות ומיוחדות שיש במצות הפרשת חלה, כולן מבוססות על דברי חכמינו זיכרונם לברכה ועל הכתוב בספרים הקדושים של גדולי הרבנים לאורך הדורות.

ברכה בבית

הפרשת חלה היא סגולה לברכה מיוחדת בבית, וכך כותב הנביא יחזקאל (פרק מ"ד) "וראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך".

בפסוק זה מגלה לנו הנביא, שהפרשת חלה מביאה ברכה לבית!

 להינצל מפחד וחרדות!

הגמרא במסכת שבת (דף ל"ב) אומרת שמאחר והאותיות ה' ו-ח' הן אותיות מתחלפות, ושתיהן מוצאן מהגרון, יש להן משמעות זהה, ולכן המילה "בהלה" – פחד, היא בעצם "בחלה" – הפרשת חלה. מכאן אנחנו לומדים שהפרשת חלה מצילה אותנו מהפחד והבהלה.

ברכה לשובע!

במשנה במסכת אבות (פרק ה' משנחה ח') נכתב שאם לא מקפידים על מצוות הפרשת חלה, מגיע לעולם 'רעב של כליה', כלומר רעב שמפיל חללים רבים חלילה וחס. מכאן אנחנו לומדים שאם כן נקפיד ונהדר במצוה זו, נביא ברכה לעולם כולו, ונינצל מחרפת רעב חלילה.

לידה קלה…

המשנה במסכת שבת  (פרק ב' משנה ו') אומרת שנשים שאינן זהירות להפריש חלה מהעיסה המחויבת בהפרשת חלה, נענשות בכך שהן מתות חלילה בזמן שהן יולדות, כי הלידה היא זמן שבו האשה נמצאת בסכנה ואם יש לה חטאים חמורים, היא עלולה להיענש בגללם.

מכאן אנחנו לומדים שאשה הנזהרת להפריש חלה ולהדר במצוה זו, זוכה ללדת את ילדיה בקלות ובלא סכנה.

ברכה באוכל

הגמרא מסבירה (מסכת שבת דף ל"ב) שמי שאינם זהירים במצוות הפרשת חלה, נכנסת להם מארה (קללה) במה שכבר יש להם בבית, במזון ובכסף שלהם, וכן שאנשים אחרים יאכלו את פרי המאמץ של מי שאינם מקפידים על מצוות חלה כהלכתה.

מכאן אנחנו לומדים שמי שכן מקפידה ומהדרת במצוה זו, זוכה שתחול ברכה על מה שיש לה, על האוכל בבית, ושהיא תקצור בעצמה את עמל השקעתה בתחומים שונים.

סגולה לזיכרון!

ה'חתם סופר' אומר שמי שמקפיד לאכול רק לחם שהופרשה ממנו חלה, יש בזה סגולה לשיפור הזיכרון, ולהיפך, מי שאוכל לחם שלא הופרשה ממנו חלה, הדבר גורם לו לשכחה מרובה.

בריאות הנפש

בספר 'החינוך' (מצוה שפ"ה) כותב שמצוות הפרשת חלה מעניקה מזון לנפש, ואיכלת הלחם הנאפה ממנה מעניק מזון לגוף, וכך על ידי הכנת לחם ואכילתו זוכים לקבל מזון גם לגוף וגם לנפש. והמזון של הנפש מעניק לה בריאות ומרפא את המחלות הנפשיות כמו דיכאון ובטעים הרעים כמו הכעס, העצבות, הקמצנות ועוד.

שמחה!!

דוד המלך אומר ב'תהילים' "פיקודי ה' ישרים משמחי לב".

המשמעות: קיום המצוות משמח את הלב של מי שמקיים אותם, ומצוות חלה שהיא אחת ממצוות התורה, גם היא נמצאת בקטגוריה הזאת והמקיימים את המצווה הזאת זוכים לשמחת הלב.

והכי חשוב…

אנחנו מקיימים את המצוות, כי כך ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא, והסגולות הן רק 'בונוס' נוסף שאנחנו מרוויחים כתוצאה מכך.

את עיקר השכר על קיום המצווה אנחנו נקבל בעולם הבא, ואילו הסגולות הללו הן רק תועלת נוספת שנזכה לראותה גם בעולם הזה.