הסוד של הישיבה

זוהי צורתו האמיתית של יהודי: חי עם הקב״ה, עוסק בתורתו ומקיים את מצוותיו, וה״ישיבה״ תפקידה לגדל אדם שיהפך להיות יהודי אמיתי.

הגאון רבי אברהם יצחק קוק שליט"א – ראש ישיבת מאור התלמוד

 

הסוד של הישיבה הוא המקום המיוחד להשראת השכינה.

סתם לימוד בבית המדרש שאינו ישיבה, הוא מקום שיש בו עסק של תורה, מקיימים בו מצות תלמוד תורה, אך הלימוד אינו לימוד של "ישיבה" , ישיבה הינו לימוד מתוך ישוב הדעת ופינוי הדעת והלב מכל עסק אחר שאינו קניין "כתרה של תורה".

 

כדי שכלל ישראל יהיו קשורים עם הקב"ה בכל אורחות חייהם והקב"ה יהיה קשור עם כלל ישראל בהנהגת הקירבה המיוחדת להם, יש צורך שיהיו מקומות היוצרים ושומרים קשר זה. המקום שבו ומכוחו נוצר הלב הטהור שעל ידו שורה שכינה בישראל הוא הישיבה!

           

"ישיבה", כל הנמנה על בניה וכל מה שכלול בה, נועד להיות מקום שבו עוסקים בזכייה בכתרה של תורה, והעוסקים בעסק זה זוכים ש"שכינה עימהם". הם מתעלים מעל החיים בתוך עולם מגושם כגויי הארצות וכמשפחות האדמה שמרגישים בו ושוקלים רק הרגשות מוחשיות של גוף וחיים, ונהנים בעולם שבו מתענגים על מציאות ד', עסק תורתו והליכה בדרכיו. הקב"ה אינו רחוק מעולם מלבם ומהרגשותיהם.

 

זוהי צורתו האמיתית של יהודי: חי עם הקב"ה, עוסק בתורתו ומקיים את מצוותיו, וה"ישיבה" תפקידה לגדל אדם שיהפך להיות יהודי אמיתי.