חידה: מתי אוסרים על אדם בשבת להתעטף עם טלית על הראש? | שו"ע סימן שא סעיף מ

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת