חידה: מה הבעיה לנער בגד חדש בשבת? | שו"ע סימן שב סעיף א

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת