הלימוד בישיבה – ההגנה הטובה בעולם

עשרות שנים שהרב ירחמיאל קראם שליט״א מוסר הרצאות בבתי הספר ברחבי הארץ, להורים ולתלמידים הושבנו אותו לשיחה קצרה על פעילותו החשובה

 

 המניע המרכזי שלי הוא הצלת הילדים, בן אדם שרואה שמישהו טובע בים, אם יש לו אינסטיקט יהודי, הוא מיד קופץ להצילו, ולא חושב רגע עכשיו כואבת לי הרגל, וגם הגב תפוס. אותו דבר גם לגבי הפעילות שלי,

 

אני מרגיש שמי שלא ממשיך בסיום בית הספר ללמוד בישיבה הוא הולך להתאבדות רוחנית, בים הגועש והשוצף של חיי הרחוב המופקרים,

 

לא ניתן להחזיק מעמד מבחינה רוחנית אם לא מגינים על עצמינו עם התורה, ורק בישיבה יש את ההגנה הטובה ביותר מפגעי הרחוב, לכן אני מתרוצץ מבית ספר לבית ספר ומהורה אחד לשני ואני אומר להם תחוסו על ילדיכם ועל עצמכם ואל תפקירו את הילדים שלכם לפגעי הרחוב. 

 

אני אומר להורים השקעתם 8 שנים בילדים שלכם, שלחתם אותם לבתי הספר, התאמצתם כל הזמן,

 

בוא ניקח אפילו כדוגמא את נושא ההסעה לבית הספר, אתם יודעים כמה כאב ראש יש בהסעה. יום אחד קמתם מאוחר, אבא היה צריך להסיע אתכם בדרך לעבודה, אמא הפסידה בגלל זה את התור לקופת חולים,

 

וביום אחר הייתם צריכים לנסוע במוניות לביה"ס. למה כל זה?! אין בית ספר ליד הבית?! פשוט מאוד רציתם חינוך! אז עכשיו אחרי שמונה שנים תחזרו ללמוד עם כל אותם שלא רציתם להיות איתם כי פחדתם מהשפעה שלילית? , לא חבל על שמונה שנים?

 לכן גם מכאן אני קורא להורים אל תחשבו אפילו לשלוח את ילדיכם למקום אחר, רק לימוד בישיבה קדושה יעניק לילדיכם את ההגנה הטובה ביותר בעולם.