אות ג

גֶזֶלמונח שמשמעותו לקיחת חפץ מבעליו בכוח הזרוע מבלי לקבל רשותם.בתורה פירושו של השורש ג.ז.ל כולל כל צורה של לקיחת רכוּש או חפץ של אדם אחר בכוח או שלא כדין. כך למשל עשיר העוֹשֵׁק את העני ומנצל לשם כך את היותו בעל מעמד גבוה יותר, נחשב לגזלן. כך מכונה גם התנהגותם של שופטים שמנצלים את חולשתקרא עוד...

גֶזֶל
מונח שמשמעותו לקיחת חפץ מבעליו בכוח הזרוע מבלי לקבל רשותם.
בתורה פירושו של השורש ג.ז.ל כולל כל צורה של לקיחת רכוּש או חפץ של אדם אחר בכוח או שלא כדין. כך למשל עשיר העוֹשֵׁק את העני ומנצל לשם כך את היותו בעל מעמד גבוה יותר, נחשב לגזלן. כך מכונה גם התנהגותם של שופטים שמנצלים את חולשת המעמד החלש ושופטים את העניים שלא בצדק. הגזלה נחשבת לאחת העבירות החמורות בתורה והאיסור על הגזל מופיע גם בשבע מצוות בני נוח.גם העונשים משמים עליה חמורים, וחכמינו אף אומרים שהגזל הוא העבירה הגורמת לכף החובה לגבור על כף הזכות בשמים.


גט
שטר גירושין אשר נמסר על ידי בעל לאשתו ומסיים את נישואיהם.
גט כשר על פי ההלכה צריך לכלול את התאריך, שמות האיש המגרש והאישה המגורשת ואת המילים: "הרי את מותרת לכל אדם". נוסח הגט בפועל ארוך יותר והוא כולל פרטים נוספים שחייבו חכמים לכתוב בו.  כללים נוספים קיימים לגבי אופני כתיבתו ומסירתו של הגט, שבהעדרם עשוי הגט להפסל. בתורה מכונה הגט "ספר כריתות" והשם "גט" ניתן לו על ידי חז"ל.


גוי
כינוי לכל אדם שאינו יהודי. משמעות המילה גוי בתנ"ך הינה – עם.
ולכן, גוי משמעותו מי שמשתייך לכל עם אחר שאינו העם היהודי. ההשתייכות הדתית נקבעת ביהדות על פי דתה של האם ולכן מי שאמו אינה יהודייה על פי ההלכה ולא עבר תהליך גיור (ע"ע) כהלכתו, נחשב לגוי. צורת ההתייחסות היהודית לגוי, מודדת את הגוי על פי מעשיו. גוי המאמין בה' ועושה את המוטל עליו אינו זוכה להתייחסות שלילית ביהדות ואם הוא מקיים את שבע המצוות (ע"ע) המוטלות עליו הוא אף זוכה לתואר חסיד אומות העולם. היהודי מצווה להתייחס לגוי הדר עמו בכבוד.


גיד הַנָּשֶׁה
גיד על כף הירך האחורית בבעלי חיים.

הגיד אסור באכילה על פי דיני ישראל.  גם עם בעל החיים כשר.מקור האיסור נקשר בתורה למאבקו של יעקב עם מלאך ה' בלילה שלפני פגישתו עם אחיו עשיו. מיקומו של הגיד מזוהה אנטומית עם עם עצב השת, היוצא מחוט השדרה באזור העצה ויורד אל השוק.

 


גיור
התהליך ביהדות ההופך אדם לא יהודי ליהודי כשר. לא יהודי הינו כל מי שנולד לאם שאינה יהודייה על פי ההלכה .
תהליך הגיור הראשון המפורט בכתובים, הינו זה של רות המואביה שדבריה לנעמי חמותה הפכו לטקסט המכונן של תהליכי הגיור עד ימינו אנו. את תהליך הגיור יכולים לעבור, כל הכשרים לבוא בקהל, והוא כולל ברית מילה (לגברים) וטבילה. סיומו של תהליך הגיור מותנה בקבלת עול מצוות מצדו של המתגייר ובנכונותו לשמור תורה ומצוות.
כיום עוברים המתגיירים תהליך סינון והכנה קפדניים והגיור היחיד המאושר במדינת ישראל הינו הגיור הכשר על פי ההלכה.  


גירושין
תהליך סיומם של הנישואין על פי ההלכה היהודית. פירוק הנישואין עצמו נעשה בפני בית דין באמצעות מתן גט.
על פי התורה מתן הגט צריך להיעשות מתוך רצון חופשי של שני בני הזוג, ורק לאחריו הם מוגדרים כגרושים. הדינים הכרוכים בגירושין הינן דינים מורכבים. בין היתר קובעים כללי ההלכה כי רק הבעל יכול לגרש את אשתו, ואין אישה יכולה לגרש את בעלה. אלא שחכמים הסדירו את הלכות הגירושים כך שאיש אינו יוכל לגרש את אשתו שלא מרצונה או אם היא אינה מבינה ומודעת למעשה.


גמילות חסדים – גמ"ח
שם כולל למצוות שבין אדם לחברו בהן מחויב היהודי על פי התורה.
מצוות גמילות חסדים כוללת עשיית מעשים טובים כלפי הזולת, מתן עזרה פיזית ונפשית וכל סעד אחר לזולת. הציווי על גמילות חסדים מוזכר פעמים רבות לאורך התנ"ך והוא נחשב לאחד מושגי הליבה של היהדות ולערך עליו עומד העולם.


גלות

ביהדות כולל המונח גלות את תקופת הזמן של טרם בוא הגאולה.

במקור מינוח הגלות מציין את העדרו של עם ישראל מארץ ישראל תהליך שהחל עם חורבן בית המקדש (ע"ע) והגירוש הכפוי שכפו הכובשים על בני ישראל.  בהמשך, גם משהתאפשר ליהודים לחזור פיזית לארץ ישראל, הם עדיין נחשבים כמי שנמצאים בגלות בשל העדרו של הגואל. ההיסטוריה היהודית מונה ארבעה גלויות. גלות מצרים – לפני היות עם ישראל לעם. גלות אשור – הגלייתם של עשרת שבטי ישראל על ידי מלך אשור. גלות בבל – גלותה של ממלכת יהודה על ידי מלך בבל עם חורבן בית ראשון. וגלות אדום – הגלות שהחלה עם חורבנו של בית שני על ידי הרומאים, הנמשכת עד ימינו אנו.

 


גלילה

פעולת סגירת ספר התורה  לאחר שמראים אותו למתפללים נקראת "גלילה". 

ספר התורה כתוב על קלף, והקלף מגולגל על שני מוטות. בתחילה או בסוף קריאת התורה מרימים את ספר התורה לפני כל המתפללים ומראים להם אותו. אחרי שמראים להם את הספר, סוגרים אותו, באמצעות גלילתו על עצי החיים.

 


גן עדן

גן עדן הוא המקום בו התגוררו אדם וחווה לפני חטאם.

והוא גם מקום משכנם של נשמות הצדיקים לאחר פטירתם.

 


 

גניזה
מונח המציין מצבור של תשמישי קדושה וכתבי קודש שנפסלו לשימוש משום שנתבלו או נקרעו או משום שנמצא בהם פגם. ההלכה אוסרת להשליך תשמישי וספרי קדושה שבלו. סיבת גניזתם של ספרי קודש היא מתוך חשש להשמדתם או מחיקתם של כתבים בהם מוזכר שם ה'. סיבת גניזתם של תמשי קדושה היא מתוך רצון לנהוג בהם כבוד. כיום מותקנים מתקני גניזה במקומות שונים לשימוש הציבור. לאחר שמתמלאים המצבורים, נטמנת הגניזה באדמה.