לימוד גמרא – אפשר להשביע אותך על מה שאתה לא חייב להישבע – שיעור 11

מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ד: ׳מתיב מר זוטרא׳ - עד דף ה. ׳ת״ש׳. בשיעור זה הרב דניאל ניו מלמד מה הדין במקרה שאדם נתבע גם על קרקעות וגם על מטלטלין, האם ניתן להשביעו אע״פ שלא נשבעים על קרקע.