תפילה למניעת כעס להורדה

לחצו כאן להורדה>>>   תפילה למניעת כעס   מיד כשקם בבוקר, אחרי "מודה אני" יאמר תפילה זו: יהי רצון מלפניך, ה' אלוקי ואלוקי אבותי, שיהא ליבי נכון ומסור בידי, שלא אשכחך, ולא אכעס, ואל אכעיסך. (יעב"ץ)   החיד"א אומר שזו סגולה נפלאה להנצל מן הכעס

לחצו כאן להורדה>>>

 

תפילה למניעת כעס

 

מיד כשקם בבוקר, אחרי "מודה אני" יאמר תפילה זו:

יהי רצון מלפניך, ה' אלוקי ואלוקי אבותי, שיהא ליבי נכון ומסור בידי, שלא אשכחך, ולא אכעס, ואל אכעיסך. (יעב"ץ)

 

החיד"א אומר שזו סגולה נפלאה להנצל מן הכעס