מנהיגים ואזרחים נלחמים בטרור!!

הטרור הרצחני הולך ומתגבר, פוגע בכל חלקי הארץ ובכל חלקי העם היהודי • בזמן שהמדינה עושה את שלה, גם אנחנו יכולים לתרום למאמץ ולהציל נפשות מישראל.

תופעת 'הזאב הבודד' היא הסיוט הגדול ביותר של גורמי המודיעין בארץ ובעולם. נער מוסת ושטוף שנאה קם בבוקר ומחליט לרצוח אזרחים חפים מפשע. הסיכוי לעצור אותו קטן מאוד. כל שהוא צריך זו סכין ארוכה וזוג רגליים שיובילו אותו למחוז חפצו.

 

כשהפיגועים בוצעו על ידי ארגונים, השב"כ יכול היה לקבל התראות, להיערך, להקים מחסומים ולנסות לעצור את המחבלים לפני שיספיקו לבצע את זממם המרושע, אך כאשר הטרור הפך להיות פרי פעולה של כל יחיד ויחיד, האפשרות של גורמי הביטחון דלות עד לא קיימות.

 

בממשלה, במשרד הביטחון ובגורמים האמונים על כך, מנסים לתת מענה הולם לטרור המתגבר. פריסה מלאה של כוחות מג"ב מתוגברים, קריאה לאזרחים בעלי רישיון לשאת עליהם את נשקם האישי, עירנות גבוהה של אזרחים ואנשי ביטחון – כל אלו מסייעים לגמד את התופעה מעט ולמזער את הנזקים, אך לא יכולים לעצור אותה.

 

ובעוד הממשלה על זרועותיה השונות עושה את שלה, גם אנחנו האזרחים הפשוטים יכולים להצטרף למאמץ בתפילה מעומק הלב, ובקבלת קבלות טובות על עצמנו, להצלת עם ישראל, חייליו ושוטריו. שאלות רבות מציפות אותנו בימים אלו: על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת? מה חרי האף הגדול הזה? התשובות רבות הן, ולא לנו לחשב חשבונות שמים. אך אנחנו כן יכולים ללמוד מפסוקי התנ"ך מה צריכה להיות התגובה הנכונה להתגברות הרוע והסכנה כלפי בני ישראל, והתגובה צריכה להיות התחזקות בתורה, בתפילה ובמתן צדקה.

 

כל אחד יתרום את חלקו, וביחד נפרוס מעל עם ישראל 'כיפת ברזל' רוחנית שתהדוף עוד ועוד פיגועים ומחבלים, אשר חרבם תבוא בליבם וקשתותיהם תישברנה, ונזכה לגאולה השלמה כשיבוא משיח צדקנו ויגאלנו במהרה בימינו אמן.

 

אספנו עבורכם קבלות קלות וטובות לזכות וגאולת עם ישראל, בחרו לכם קבלה טובה ונתבשר אך בשורות טובות

 

קריאת שמע על המיטה- מתוך סידור.

 

2ברכות בכוונה (בקול, מילה מילה, בישיבה)

 

הוספת חצי שעה ללימוד תורה או/ו הלכות.

 

ברכת אשר יצר מהכתוב ובכוונה.

 

לימוד שתי הלכות לשון הרע.

 

חיזוק מסוים בצניעות הלבוש.

 

ברכת מזון מהכתוב ובכוונה.

 

להוסיף תפילה ביום.

 

דקדוק בנטילת ידיים.(להקפיד בנטילה של כל היד בשפע מים, יד יבשה,)

 

לציית לדברי ההורים מיד שיבקשו.

 

 שעה ביום לשים לב לדבר רק דיבורים מותרים.

 

לחשוב כל יום איך לשמח יהודי.

 

להתקשר פעם בשבוע ולדרוש בשלומם של אנשים שצריכים זאת. (סבתא, דודה…)

 

5 .14 דק' לימוד יומי בספר מוסר. (מסילת ישרים,)

 

לקבל לקנות מעתה רק בגדים צנועים.

 

"מודה אני" בקול ובכוונה עם פקיחת העיניים.

 

ליטול ידיים ליד המיטה עם הקימה בבוקר.

 

להשתדל לדון לכף זכות לפחות פעם ביום.

 

להתנדב פעם בשבוע.

 

לשמוע לדברי גדולי ישראל. (פלאפון כשר,)

 

חיזוק מסוים בכיבוד הורים.

 

לימוד 2 הלכות שמירת שבת.

 

חיזוק ושימת לב בעניין גזל.

 

להימנע משמיעת שירים שלא ברוח היהדות.

 

לימוד לפני התפילה בנושא תפילה או אמונה.

 

חיזוק בברכות אחרונות (בורא נפשות וכו')

 

לברך ברכות הנהנין בישיבה.

 

אכילת לחם בישיבה בלבד.

 

להקדים שלום לכל אדם.

 

להקפיד לברך 2 ברכות בכוונה בכל יום.

 

לעשות בכל יום מעשה ויתור אחד.

 

לזכות את הרבים בהפצת דיסקים או עלונים.

 

לדבר עם ה' בכל יום רבע שעה לפחות.

 

אנא העבירו רעיונות אלו לאחרים