סגולה לבטל את כל הכוחות שבעולם שלא יוכלו להזיק ולהרע

כשאדם מאמין בכך בכל לבו, ואומר זאת בפה מלא, הוא מעורר על עצמו את רחמיו של הקדוש ברוך הוא, שנחלץ לעזרתו ומבטל מעליו את כל הגזרות הקשות ואת כל הכוחות הזרים שמבקשים לפגוע באדם.

להורדת הסגולה חינם – לחץ כאן >>>

 

רבי חיים מוולאזין, היה תלמידו המובהק של 'הגאון מוילנא'. הוא ייסד את ישיבת ולאז'ין המפורסמת שהפכה מודל לחיקוי על ידי כל הישיבות שקמו אחריה ופועלות לפי המתכונת שייסד רבי חיים. כמו כן חיבר את ספרו 'נפש החיים', הנלמד במשך מאות שנים בכל הישיבות ובתי המדרש, בעיון וביסודיות.

בתוך ספרו, כותב רבי חיים על סגולה מיוחדת ונפלאה: לומר "אין עוד מלבדו", ולהאמין בכל הלב שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כרצונו, ואין שום כח אחר שיכול לבטל את רצונו של הקדוש ברוך הוא.

כשאדם מאמין בכך בכל לבו, ואומר זאת בפה מלא, הוא מעורר על עצמו את רחמיו של הקדוש ברוך הוא, שנחלץ לעזרתו ומבטל מעליו את כל הגזרות הקשות ואת כל הכוחות הזרים שמבקשים לפגוע באדם.

כי בסופו של דבר, את כל מה שקורה בעולם, ברא הקדוש ברוך הוא, והסיבה שהוא שולח לנו קשיים ואתגרים, היא כדי להחזיר אותנו לאיזון, ולהזכיר לנו שאנחנו סוטים מהדרך הנכונה בה אנו צריכים לצעוד.

כשאדם רואה שהוא מתייצב מול קשיים, ומבין שבעצם מדובר רק בתזכורת לכך שהבורא יתברך מנהיג את העולם בכל רגע נתון, הוא בעצם חוזר למוטב והופך את הקשיים למיותרים, כי המטרה הושגה עוד לפני שהם פגעו בו.

וכה הם דבריו של רבי חיים מוולאזין בספרו 'נפש החיים' (שער ג' פרק י"ט):
"ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל.
כשהאדם קובע בלבו לאמור "הלא ה' הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט ית"ש".
ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם. ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל".

 

להורדת הסגולה חינם – לחץ כאן >>>