מדריך להכנת קפה שחור

מותר להכין קפה בשבת? או שזה נחשב לבישול?

התורה אסרה עלינו לבשל בשבת קודש, אך חז"ל לימוד אותנו ש"אין בישול אחר בישול", כלומר, אם בישלת ביצה למשל ולאחר מכן אתה מבשל אותה שוב בשבת, אין בכך איסור של בישול, אך כמובן שאסור להדליק אש לשם כך, ואסור לשפות מים על האש או להרתיח בקומקום חשמלי.

קיימת מחלוקת בין הפוסקים האם יש "בישול אחר אפיה", או לא. לדוגמה: אפית תפוח אדמה בתנור וכעת אתה רוצה לבשל אותו במים רותחים בשבת קודש. רבים מפוסקי ההלכה סבורים שהדבר אסור ונחשב בישול לכל דבר, אך ישנם פוסקי הלכה הסבורים כי אין הבדל בין אפיה ובישול, ולכן מי שמבשל מאכל שכבר נאפה היטב לפני שבת, אינו עובר על איסור בישול, אך כמובן צריך להיזהר שלא להבעיר אש לשם כך, או להרתיח מים בשבת קודש.

ועכשיו נעבור לקפה…

קפה נמס או מגורען, עבר תהליך של בישול במהלך ייצורו והפיכתו מפולי קפה לחומר שנמס במגע עם מים.

הבעיה מתחילה כשאו באים להכין קפה שחור.

לדעת רבים מפוסקי ההלכה אסור להכין קפה שחור בשבת. אך מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל התיר להכין קפה שחור בשבת ללא חשש, וכך נוהגים רבים מבני עדות המזרח, על אף שהיו רבנים ספרדיים גדולים שאסרו את הדבר.

הדרך הטובה ביותר לצאת מידי ספק הלכתי היא להכין מערב שבת קפה שחור שעבר בישול: שמים מעט קפה בכוס או בכל כלי אחר, ושופכים עליו מעט מים רותחים. לאחר מכן משתמשים בקפה זה בשבת.

במקרה ששכחתם להכין את הקפה השחור מערב שבת, אם אתם נוגים כמנהג האשכנזים, אין כל אפשרות להכין קפה שחור בשבת. אם אתם נוהגים כדעת מרן רבי עובדיה יוסף, מותר להכין קפה שחור כרגיל ללא חשש.

וישנם פוסקי הלכה המחזיקים בדעה אמצעית. הם מתירים להכין קפה שחור בשבת, רק ב"כלי שלישי". המיחם עצמו הוא הכלי הראשון, ממנו אתם מוזגים מים לכוס שנחשבת כבר ל"כלי שני", ומהכוס הזאת אתם מעבירים את המים לכוס נוספת שכבר נחשבת ל"כלי שלישי", רק לאחר מכן – לדעת ואתם פוסקי הלכה – אפשר להוסיף פה שחור אל המים הרותחים שנמצאים ב"כלי שלישי".