הלכות ערב יום הכיפורים

מרבים ביום זה בנתינת צדקה לעניים. נוהגים לטבול במקווה בערב יום הכיפורים כדי להיטהר מכל טומאה לכבוד היום הקדוש. בתפילת מנחה, בגמר תפילת שמונה עשרה של לחש, לפני "אלוקי נצור" אומרים "סדר וידוי". ותיקנו להתוודות לפי שאין יום הכיפורים מכפר בלי תשובה, והוידוי הוא מעיקר התשובה, ושמא יארע לו אסון בסעודה המפסקת בגלל האכילה ולאקרא עוד...

  • מרבים ביום זה בנתינת צדקה לעניים.
  • נוהגים לטבול במקווה בערב יום הכיפורים כדי להיטהר מכל טומאה לכבוד היום הקדוש.
  • בתפילת מנחה, בגמר תפילת שמונה עשרה של לחש, לפני "אלוקי נצור" אומרים "סדר וידוי". ותיקנו להתוודות לפי שאין יום הכיפורים מכפר בלי תשובה, והוידוי הוא מעיקר התשובה, ושמא יארע לו אסון בסעודה המפסקת בגלל האכילה ולא יוכל להתוודות ביום הכיפורים.

מצות אכילה בערב יום הכיפורים

ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב (ויקרא כ"ג)

וכי בתשעה מתענין?

והלא אין מתענין אלא בעשירי!

אלא לומר לך: כל האוכל ושותה בתשיעי ומתענה בעשירי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. (מסכת ראש השנה)

  • מצות "עשה" לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים ולהרבות בסעודה ואסור לצום בו.
  • מצוה לאכול בשר (-עוף) ודגים.
  • אין לאכול בערב יום הכיפורים אלא מאכלים הקלים לעיכול שלא תהא בטנו מלאה וליבו גס בעת תפילת ליל יום הכיפורים.
  • הסעודה האחרונה ביום ערב יום הכיפורים נקראת "סעודה מפסקת".
  • יפסיק לאכול מבעוד יום – שמצוה להוסיף מחול על הקודש ולהתחיל את יום הכיפורים עוד מבעוד יום.
  • אסור לשתות יין ומשקים המשכרים בסעודה המפסקת.