מדוע עזב החזון איש את דירתו?

"אינני רוצה להשאר, אינני חפץ שלא תעלה את המחיר בגלל שאינך רוצה לקחת ממני, לכן החלטתי לעזוב את המקום"

כשהגיע רבינו ה"חזון איש" זצ"ל לראשונה לבני ברק, היה גר בשכירות בדירה ברחוב הרב שר פינת רחוב בן פתחיה. לאחר תקופה הודיע החזון איש לבעל הדירה שהחליט לעזוב את הדירה יען כי שמע ששכר הדירה התייקר ואין באפשרותו לשלם את השכר הגבוה.

אמר לו בעל הבית: "לא ביקשתי כלל להעלות את דמי השכירות, וברצוני שהרב ישאר לגור בדירה…"

אמר לו רבינו: "אינני רוצה להשאר, אינני חפץ שלא תעלה את המחיר בגלל שאינך רוצה לקחת ממני, ומכיון שלשלם את תוספת ההעלאה אין באפשרותי, לכן החלטתי לעזוב את המקום".

ובאמת רבינו עזב את הדירה ועבר לגור במקום אחר, בדירה ליד ישיבת "בית יוסף".

(ספר "מעשה איש" חלק ג', עמ', ר"ה)